Trade Station s.r.o.

Kontakty

Adresa:
Trade Station s.r.o., Dolinka 27, 991 28 Vinica, Slovenská Republika
Telefón:
+421 910 66 34 83
E-mail:
tradestation@tradestation.sk
Web:
https://tradestation.sk

IČO:
52291049
DIČ:
2120980818
IČ DPH:
SK2120980818

Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Bankový účet:
4128266359/0200
IBAN kód:
SK24 0200 0000 0041 2826 6359
SWIFT:
SUBASKBX